Novinky
Veletrh bauma 2019 (08. - 14.4.2019)
Jsme na volné ploše FS.1005/2.
více...
11.09.2018 | ČSN OHSAS 18001:2007.
Recertifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2007.
více...
11.09.2018 | EN ISO 9001:2015.
Recertifikace systému managementu kvality dle EN ISO 9001:2015.
více...
Pomůžeme vám

Horizontální betonárny

betonárna Stetter H1-RS
Horizontální betonárny

Mobilní betonárny

betonárna Stetter M2-TZ
Mobilní betonárny

Betonárny Stetter jsou určeny pro míchání betonových, maltových a jiných směsí v širokém rozsahu konzistence. Betonárny Stetter jsou vybaveny moderními elektronickými systémy vážení veškerých komponent. Jednotlivé váhy jsou navrženy a dimenzovány s ohledem na optimální výkon, životnost celého stroje a minimální nároky na údržbu.

Jejich výkon je určen nejen velikostí míchačky a dobou míchání betonové směsi, ale způsobem dávkování a vážení jednotlivých komponent - klíčovým faktorem je zde především systém dávkování, vážení a dopravy kameniva do míchačky a parametry přípojky záměsové vody.

Časový diagram betonárny Stetter M2-TZ

Maximálního výkonu betonárny se dosahuje tak, že v průběhu míchání první záměsi betonu se již navažují složky pro druhou záměs (tzv. průběžný provoz). Výkon betonárny Stetter je vztahován k referenční betonové záměsi a je odvozen z časového diagramu.

Dotazník pro zpracování cenové nabídky naleznete v sekci "Ke stažení".

SCHWING Stetter Ostrava s.r.o.