Novinky
20.01.2015 | Aktualizace stránek
více...

01.01.2015 | Stanovení cílů politiky kvality

více...
01.10.2012 | ČSN OHSAS 18001:2008.
Získání certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.
více...
01.10.2010 | EN ISO 9001:2008.
Získání certifikátu systému managementu kvality dle EN ISO 9001:2008.
více...
Pomůžeme vám

Autočerpadla

... nejen pro vertikální dopravu betonu ...
Autočerpadla

Autodomíchávače

... pro dopravu betonu až na stavbu ...
Autodomíchávače

Betonárny

... chcete-li vyrobit (nejen) beton ...
Betonárny

Čerpadla hustých látek a kalů

... pro čerpání tuhých kalů všeho druhu ...
Čerpadla hustých látek a kalů

Čerpadla s domíchávačem

... abyste nejezdili dvakrát ...
Čerpadla s domíchávačem

Recyklační zařízení

... když nevíte, co s betonem ...
Recyklační zařízení

Separátní výložníky

... pro ukládání betonu na speciálních stavbách ...
Separátní výložníky

Staveništní čerpadla

... když je i autočerpadlo "krátké" ....
Staveništní čerpadla

Společnost SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. se zabývá technologiemi pro výrobu, přepravu a ukládání betonových a maltových směsí:

SCHWING Stetter Ostrava s.r.o.