Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kodex chování skupiny SCHWING

Kodex chování obsahuje klíčové zásady chování společností skupiny SCHWING. Jsou minimálním standardem chování všech zaměstnanců1) a členů vedení skupiny SCHWING a jsou aplikovány po celém světě na všechny obchodní jednotky, ve všech oblastech činnosti a na všech místech – interně i externě v chování vůči obchodním partnerům a zákazníkům. Uvedené zásady chování jsou rovnocenné a nemají prioritu v pořadí.

 1. Dodržování zákonů
  Pro skupinu SCHWING má velký význam dodržování všech platných zákonů a předpisů, protože samotné dodržování – na vnitrostátní i mezinárodní úrovni – je nezbytné pro dlouhodobý úspěch skupiny. Tomuto přikládáme velký význam i u našich obchodních partnerů. Porušení platných zákonů a předpisů, jakož i kodexu chování skupiny SCHWING nebude tolerováno a v souladu se smluvním a pracovním právem bude sankcionováno a v případě potřeby i stíháno.
 2. Sociální chování a etické jednání
  Ocenění, respekt a ohleduplné jednání spolupracovníků, ať už v rámci skupiny nebo s obchodními partnery a jinými třetími stranami, je nezbytným znakem naší tolerantní a kosmopolitní firemní kultury. Skupina SCHWING také zajišťuje, aby se zaměstnanci nevyskytli v situaci, kdy jsou jejich osobní nebo finanční zájmy v rozporu se zájmy skupiny nebo jejích obchodních partnerů. Skupina SCHWING zároveň od svých zaměstnanců očekává loajalitu.

  Skupina SCHWING odmítá jakoukoli formu diskriminace, ať už národní, etnickou, věkovou, fyzickou, sexuální, pohlavní, náboženskou či jinou formu.

  Zasazujeme se za dodržování a ochranu lidských práv a odmítáme jakékoli formy nelegálního zaměstnávání (zejména nucené, dětské a nelegální práce).

  Při výběru našich obchodních partnerů dodržujeme výše uvedené zásady.

III. Bezúhonnost vůči konkurentům, obchodním partnerům a třetím stranám
Skupina SCHWING zajišťuje, aby členové vedení a jejich zaměstnanci vždy jednali čestně vůči svým konkurentům, obchodním partnerům a třetím stranám a neovlivňovali rozhodnutí zákazníků a obchodních partnerů nespravedlivým, neférovým nebo postižitelným způsobem.

Korupce a úplatky nemají v naší společnosti místo a tomuto přikládáme velký význam. Obzvláště neposkytujeme žádné nezákonné dary veřejným činitelům po celém světě, ať už přímo či nepřímo prostřednictvím třetích stran. Hodnota našich případných zdvořilostních pozvánek či pozorností, poskytnutých v rámci obchodních jednání se pohybuje v obvyklém sociálním rámci.

Konkurenci na trhu čelíme za pomoci vysoké kvality a bezpečnosti našich produktů a služeb. Vyznačujeme se podnikatelskou činností, protože známe tržní prostředí a přání zákazníka a přebíráme odpovědnost za naše výrobky a služby. Netolerujeme dohody o stanovení cen, rozdělení trhu, nesportovní způsoby boje proti konkurenci ani jiné nekalé konkurenční praktiky.

Skupina SCHWING poskytuje sociální podporu prostřednictvím darů a sponzoringu, které jsou vždy poskytovány v koordinaci s vedením společnosti.

 1. Prevence praní špinavých peněz
  Skupina SCHWING plní svůj závazek zabránit praní peněz. Při výběru našich obchodních partnerů dbáme na to, aby jednali legitimně a v souladu s právními předpisy tak, aby se zabránilo praní peněz.
 2. Mezinárodní obchod
  Skupina SCHWING jakož i mezinárodně aktivní skupina společností zajišťují dodržování příslušných zákonů a předpisů v oblasti zahraničního obchodu, zejména plnění všech aktuálních požadavků a zákonných předpisů v oblasti kontroly vývozu a celního práva.
 3. Ochrana majetku
  Považujeme za důležité odpovědně zacházet s výrobky, pracovními prostředky a dalšími aktivy skupiny SCHWING. Majetek skupiny SCHWING používáme pouze pro plnění služebních povinností a ne pro užitek třetích stran.

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Skupina SCHWING přikládá velký význam bezpečnému pracovnímu prostředí. Klademe velký důraz na bezpečnost na pracovišti a na zajištění dodržování příslušných národních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.