Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Politika kvality koncernu SCHWING

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků je základem úspěchu naší společnosti a je nejvyšším cílem našeho úsilí. Cíl je naplněn pouze tehdy, pokud naše produkty a služby odpovídají požadavkům našich zákazníků. Trvalá péče o zákazníky a jejich požadavky a očekávání se odráží ve vývoji nových produktů a služeb. Současně se snažíme zohlednit požadavky ostatních zainteresovaných stran. Interní procesy společnosti jsou orientovány s ohledem na potřeby zákazníků, což garantuje jejich vysokou spokojenost. Všechny procesy jsou průběžně ověřovány a v případě nutnosti optimalizovány.

Kvalita

Kvalita našich produktů a služeb musí vést k dlouhodobé spokojenosti zákazníků. Obzvláště důležité jsou pro nás spolehlivost a uživatelská přívětivost našich produktů a služeb. Minimalizace nákladů na reklamační řízení a jejich monitoring jsou důležitým aspektem všech dotčených oddělení a ovlivňují vývoj a výrobu produktů.

Vedení společnosti přebírá odpovědnost v oblasti řízení kvality. Poskytuje zdroje potřebné k dosažení stanovených cílů kvality, iniciuje opatření pro zajištění kvality a zajišťuje otevřenou komunikační kulturu. Udržujeme dobré oboustranně prospěšné vztahy s našimi dodavateli a společně pracujeme na hospodárných a efektivních řešeních.

Cíle kvality jsou definovány politikou kvality a obecnými směrnicemi společnosti. Současné cíle kvality jsou stanoveny vedením společnosti po konzultaci s obchodními nebo divizními manažery v rámci pravidelných či operativních firemních porad. Vedení určuje odpovědné osoby a uskutečňuje nebo schvaluje nezbytná nápravná opatření.

Důležitým nástrojem pro dosažení našich cílů je náš integrovaný manažerský systém (IMS), který slouží k udržování, údržbě a optimalizaci zdokumentovaných procesů v souladu s definovanými cíli. IMS neslouží pouze k dokumentování definovaných procesů a postupů, ale slouží také jako nástroj k jejich dalšímu rozvoji a informování našich zaměstnanců. Každý zaměstnanec musí být dostatečně informován o IMS a zároveň musí při plnění svých úkolů spolupracovat na dosažení stanovených cílů.

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou nejdůležitějším zdrojem společnosti. Své znalosti, profesní a sociální dovednosti i své zkušenosti využívají při své práci s vysokou účinností a efektivitou, čímž osobně přispívají k dosažení cílů kvality a ke spokojenosti našich zákazníků. Průběžně trénujeme nové a mladé zaměstnance a prostřednictvím smíšených týmů mladých a zkušených zaměstnanců zajišťujeme vysokou odbornou způsobilost a trvalý inovační potenciál. Obecný kodex chování skupiny SCHWING a další odvozené směrnice vztahující se k chování, rovněž zvyšují povědomí zaměstnanců o dodržování práva a zákonů při plnění jejich povinností. Považujeme za přirozené a nezbytné zachovávat úctu vůči konkurentům a obchodním partnerům a vážit si všech zaměstnanců, bez ohledu na národnost, věk, tělesné postižení, sexuální orientaci, pohlaví nebo náboženství.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ochrana našich zaměstnanců před riziky nemocí a nehod z povolání je pro nás velmi důležitá. Problematika BOZP je proto zakotvena v našich podnikových procesech. Provádíme hodnocení rizik pro všechna relevantní pracovní místa a s ohledem na ekonomické, právní a sociální podmínky navrhujeme preventivní opatření pro bezpečný provoz. Každý zaměstnanec se musí v této problematice osobně angažovat tak, aby chránil své zdraví a minimalizoval rizika úrazu. Postupy pro případy mimořádných událostí nebo selhání jsou upraveny řízením rizik a mimořádných událostí.

Environmentální management

Usilujeme o udržitelné využívání dostupných přírodních zdrojů, jako je energie, voda, půda a vzduch. Bezpečnostními opatřeními a osobním závazkem všech zaměstnanců se eliminují nebo minimalizuje ekologická zátěž naší společnosti. Neustále zvyšujeme energetickou účinnost naší společnosti tak, abychom snížili dopad výroby energie na životní prostředí a posílili naši konkurenceschopnost. Vyžíváme energeticky úsporné systémy a stroje a školíme zaměstnance v oblasti snižování spotřeby energie. Tímto způsobem významně přispíváme k udržitelnému řízení společnosti a podporujeme dlouhodobé zajištění naší lokality.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.